Jednostavan prelazak u okviru tri režima rada

Automatski režim

Automatski podešava snagu usisavanja za različite tipove podova, kako bi produžio životni vek baterije

Eko režim

Do 120 minuta rada². Idealno za duže čišćenje na svim vrstama podova

Pojačan režim

Moćno usisavanje za čišćenje jako zaprljanih površina

1Usisna snaga testirana po IEC 62558-2 CLP i 5.9 standardu i sa motorizovanom rotirajućom četkom za čišćenje, koristeći Torque četku, u skladu sa tržištem bežičnih usisivača, testiran u pojačanom režimu rada.

2Usisna snaga testirana na ulazu usisne grane po IEC 62558-2 CL5.8 standardu, testiran u pojačanom režimu rada.

3Eko režimu na tvrdim podovima

4Testiran u skladu sa ASTM F1977-04 standardom (čestice veličine od 0.3-0.5 mikrona), testiran u pojačanom režimu rada.